Dividend beleggen

Een divident is de betaling die een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Aandeelhouders zijn namelijk de eigenaar van het bedrijf. Winst van een bedrijf kan opnieuw geïnvesteerd worden in het bedrijf of worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De hoogte van het dividend kan verschillenden per aandeel.

Dit kan gaan om een paar cent per aandeel, maar ook om een paar euro per aandeel. Dit is afhankelijk van de waarde van het bedrijf en de winst die het bedrijf gemaakt heeft. Overigens spelen de investeringen natuurlijk ook een belangrijke rol hierin.

Investeren in aandelen
Op het moment dat u investeert in aandelen, doet u dit om een bepaalde winstmarge te behalen. U belegt u geld, in de hoop dat het aandeel in de komende jaren meer waard wordt. Hierdoor kunt u het aandeel in de loop van de jaren verkopen.

Winst uit dividend
Ook kan het zo zijn, dat u investeert in de aandelen van een bedrijf, omdat u de dividend erg interessant vindt. Op de aandeelhoudersvergaderingen worden afspraken gemaakt over de eventuele investeringen of uitkeringen dat een bedrijf gaat doen. Als groot aandeelhouder van een bedrijf kun je zelf invloed uit oefenen bij deze vergaderingen. De winst uit dividend kan erg aantrekkelijk zijn op de korte termijn. Overigens kan het ook zo zijn dat investeringen zich op de lange termijn goed uitbetalen.

Dividend in aandelen
U kunt de dividend laten uitbetalen in contanten. Overigens bestaat er soms ook de mogelijkheid om nieuwe aandelen te krijgen als dividend. Dit noemen we een stockdividend en is in Nederland fiscaal aantrekkelijk omdat er geen belasting over hoef te worden betaald . Indien een bedrijf geen winst maakt, worden er ook geen dividend uit gekeerd.